Apie plėšikavimą

Apie plėšikavimą Pašto prižiūrėtojas pozuoja su ginklu, Prienai, 1927 m. Kauno miesto muziejaus kolekcija.

Pašto prižiūrėtojas pozuoja su ginklu, Prienai, 1927 m. Kauno miesto muziejaus kolekcija.

Laukiniai Vakarai Lietuvoje

1922 m. Šeduvos apylinkes sukrėtė žudynės Butkų ūkyje - brolius Butkus ir jų seserį nušovė policininkais apsimetę plėšikai. Mat vienas Butkų buvo ką tik grįžęs iš JAV ir vagys apie tai suuodė. Manė pas Butkus rasią krūvas pinigų.

Primena Laukinius Vakarus? Skaudu sakyti – taip. Pirmaisiais nepriklausomybės metais tvarkos ir saugumo Lietuvoje nebuvo. Siautėjo banditai ir vagys. Nebuvo nieko keista, kad gydytojai, kunigai, paštininkai ir kiti dažnai keliaujantys asmenys su savimi nešiojosi ginklus. Kad apgintų save ir vežamą turtą, Šeduvos iždininkas su savimi į keliones imdavosi pistoletą. Tą patį darydavo Šeduvos daktaras, kai važiuodavo lankyti ligonių.