Rimti mokslai

Rimti mokslai „Tiferet bachurim“ draugijos padalinių suvažiavimas, Kupiškis. Dubi Kaplan asmeninis archyvas.

„Tiferet bachurim“ draugijos padalinių suvažiavimas, Kupiškis. Dubi Kaplan asmeninis archyvas.

Toros įkvėpti

Dvidešimt trejų metų šeduvio Šimono Segalio draugai ir pažįstami sportavo, ėjo į diskotekas, iškylavo, išsipuošę vaikštinėjo po gatves. Tačiau jį visa tai mažai domino. Šimonas norėjo daryti tai, ką darė jo protėviai jau šimtus metų - savo laiką skirti religinių tekstų studijavimui.

1927 m. jis kartu su dviem kitais bendraminčiais Šeduvoje įsteigė religinę draugiją, pavadinimu „Tiferet bachurim“. Ji buvo skirta jauniems vyrams, paprastiems darbininkams, norėjusiems išmokti studijuoti Torą.

Iš draugijos narių reikalauta uolumo ir disciplinos. Pamokos vyko beveik kasdien. Griežti vadovai vedė punktualumo sąsiuvinį, žymėjo lankomumą ir sekė studijų progresą. Jie nemėgo nerimtų studentų. Nepabūgę reikalavimų, per kelių metų laikotarpį į organizaciją užsirašė apie penkiasdešimt vyrų.

Beje, Šeduvoje jie įrengė laikrodį, tiksliai rodžiusį saulėlydžio laiką. Tokiu būdu bendruomenė žinojo, kada reikia nustoti dirbti, nes prasideda šabas, žydų poilsio diena.