Naujienos

Su Vasario 16-ąja! Su Vasario 16-ąja!

Kariai savanoriai laukia pietų eilėje. Dingęs štetlas muziejaus kolekcija.

Su Vasario 16-ąja!

Už iš pažiūros eilinių šeduvių ir kitų štetlų gyventojų gyvenimų slepiasi nepaprastų istorijų. Pvz., žmonių, ėjusių ginti jaunos Lietuvos valstybės nuo priešiškai nusiteikusių agresorių. Pirmieji 1919 m. mėnesiai dar tik kuriamoje Lietuvos kariuomenėje niekam nebuvo lengvi: trūko vadovauti didesniems daliniams galinčių karininkų, ginklų, maisto, batų.

Nepaisant išvardintų trūkumų Lietuvos kariuomenė gana greitai išaugo - iki 1920 m. sausio mėn. pab. joje tarnavo 29 000 karių. Tai buvo tautine sudėtimi margas sąstatas su lietuvių, žydų, vokiečių, baltarusių ir t. t. kilmės savanoriais ir šauktiniais. Mažiausiai devyni Šeduvos žydai atliko karinę tarnybą. Du iš jų buvo pripažinti kariuomenės kūrėjais savanoriais.

Esame dėkingi visiems, kovojusiems už šalies nepriklausomybę. Su Vasario 16-ąja!