Naujienos

Mes prisimename Mes prisimename

#MesPrisimename

Mes prisimename

Atmintis žmogų daro žmogumi.

Prisiminę, mes tampame geresni ne tik nužudytiems, mes tampame geresni vienas kitam.

Kasmet sausio 27 d. minima Holokausto aukų atminimo diena.