Žydai tremtiniai

Žydai tremtiniai Benciono Klibanskio asm. kolekcija.

Benciono Klibanskio asm. kolekcija.

Atmenant 1941-ųjų birželį ir Klibanskių šeimą

Iš Kėdainių kilęs žydas Mendelis Klibanskis buvo vienas iš 17 500 Lietuvos gyventojų, gyvuliniais vagonais išvežtų tremtin 1941 m. birželio 14-18 dienomis. Sovietams užkliuvo dėl dalyvavimo tautiniame žydų judėjime. Ištrėmė kartu su mama ir jaunesniu broliu.

Šeima atsidūrė Sibiro krašte, Bikov-Mis gyvenvietėje. Joje turėjo išmokti išgyventi ilgiau nei pusmetį trunkančias žiemas, žvejoti. Žuvų fabrike užsiėmė buhalterine apskaita.

Nuotraukoje - Mendelis apie 1943-1949 m., stovi prie daugmaž 2 metrų ilgio rogių. Tik jomis keliaudavo po įšalusią žemę. Šalia tupi įkinkyti šunys – gražuolės Sibiro laikos, dėl storo kailio išgyvenančios neįtikėtiname 40 laipsnių šaltyje. Šie ištvermingi gyvūnai buvo kasdieniai tremtinių pagalbininkai. Net itin atšiauriomis klimato sąlygoms galėjo bėgti 15 km/h greičiu!

Į gimtinę Mendelis sugrįžo tik po 15 metų.