Šeduvos skautai

Šeduvos skautai Šeduvos žydų skautų organizacijos Hašomer Hacair nariai. Abraomas Pomusas sėdi viduryje. Luba Janet asm. kolekcija.

Šeduvos žydų skautų organizacijos Hašomer Hacair nariai. Abraomas Pomusas sėdi viduryje. Luba Janet asm. kolekcija.

Po pamokų

Abraomą Pomusą išvysime daugelyje grupinių Šeduvos žydų jaunimo fotografijų. Pailgo veido, šviesiai rudų banguotų plaukų vaikinas visada buvo apsuptas savo bendraamžių ir jaunesnių bičiulių. Draugystes megzti buvo lengva - Abraomas vadovavo miestelyje populiariai žydų skautų organizacijai Hašomer Hacair.

Hašomer Hacair pirmuosius žingsnius Šeduvoje žengė 1921 m. ir palaipsniui į skautavimą įtraukė didelį būrį merginų ir vaikinų. Tai buvo atgaiva iš kuklių šeimų kilusiems vaikams. Ne taip kaip brangiose gimnazijose, čia buvo laukiami visi. Hašomer Hacair leido jaunuoliams plėsti akiratį, susipažinti su kitų miestelių skautais ar tiesiog pasilinksminti stovyklaujant.

„Kiekvienos šventės proga mes rengdavome didžiulius pokylius su rimtais, gražiais spektakliais, kur dalyvaudavo visas miestelis“ - prisiminė A. Pomusas. „Tai motyvavo visą jaunimą.“